Daimler 250 v8 1967 weiße 1,18 modell paragon - modelle